ร้านป้ายทะเบียน


Your Shopping Cart

รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย 127/1 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

พื้นที่เขตความรับผิดชอบ อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภออุทัย, อำเภอบางปะอิน, อำเภอผักไห่, อำเภอเสนา, อำเภอบางบาล, อำเภอบางซ้าย, อำเภอบางไทร, อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอวังน้อย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง : 0-3533-5433 (สายด่วน 1584)

ขนส่งจังหวัด : 0-3533-5432 ต่อ 11

ฝ่ายวิชาการขนส่ง : 0-3533-5432 ต่อ 13 หรือ 0-3533-5433

ฝ่ายทะเบียนรถยนต์ : 0-3533-5432 ต่อ 15 หรือ 0-3521-2763

ฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง : 0-3533-5432 ต่อ 18

งานตรวจสภาพรถ : 0-3533-5432 ต่อ 12

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ : 0-3533-5432 ต่อ 16-17

โทรสาร : 0-3533-6190

?

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช

ที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

พื้นที่เขตความรับผิดชอบ : อำเภอนครหลวง อำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช อำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ อำเภอบาปะหัน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง : 0-3525-5033

สำนักงานขนส่งสาขา : 0-3525-5033

งานทะเบียนและภาษี : 0-3525-5033

งานใบอนุญาต : 0-3525-5033

โทรสาร : 0-3525-5033

ติดต่อเรา

131 ซอยเทวีวรญาติ ถนนยุคล2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100

  • มือถือ: 087-493-5535
  • โทร: 02-621-6344
  • Fax: 02-223-6933

ใบรับรองต่าง

ใบทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนพาณิชย์